มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีส่งและรับมอบงานในหน้าที่ ตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ระหว่าง ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงงานซึ่งจะส่งผลดีต่อการบริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยและสามารถทำให้การบริหารงานได้อย่างต่อเนื่องได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561 และ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ จะปฏิบัติหน้าที่ในการดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ วันที่ 11 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไป

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2018 12:18:57 PM