คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมสืบสานประเพณีตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันมหาปวารณาออกพรรษา ประจำปี 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 07.09 น. โดยมีพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 15 รูป เดินลงจากบันไดวัดป่าพระอุบาลีคุณูปมาจารย์ ต.แม่กา อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา เพื่อให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า รวมถึงเพื่ออนุรักษ์ประเพณีอันดีงาม และเพื่อปลูกฝังขนบธรรมเนียมประเพณีไทย ให้คงอยู่ในสังคมสืบไป 

ภาพ :   สโมสรนิสิตคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/7/2018 9:12:14 AM