บรรยากาศงานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR 2018)

วันอังคาร ที่6 พฤศจิกายน 2561 เป็นวันที่สองของงานตลาดนัดหนังสือ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจเที่ยวงานตลาดนัดหนังสือ เลือกซื้อหนังสือราคาพิเศษ ในงานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR) ครั้งที่ 8 ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น G อาคารศูนย์บรรณสารฯ ภายในงานมีร้านหนังสือชื่อดังหลายร้าน รวมทั้งบูธกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับคูปองเพื่อเลือกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ สามารถนำคูปองที่ได้รับจากคณะต้นสังกัด มาเลือกซื้อหนังสือได้ตามวันเวลาที่กำหนด ส่วนนิสิตสามารถใช้สิทธิ์เลือกซื้อหนังสือ ได้โดยการติดต่อลงทะเบียน ขอรับคูปองเงินสดและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมส่วนของกิจกรรมได้ที่ จุดประชาสัมพันธ์ของงาน ซึ่งในปีนี้ ศูนย์บรรณสารฯ แจกคูปองเงินสดสำหรับเจ้าหน้าที่และนิสิต วันละ 100,000 บาทภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2018 5:01:28 PM