ร่วมทำบุญในงานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR 2018)

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 8 (Book Fair 2018) เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น G อาคารศูนย์บรรณสารฯ พิเศษสำหรับนิสิตที่ร่วมกิจกรรม LIB Coins โดยนิสิตสามารถนำอะลูมิเนียมของขวดน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม, ห่วงน้ำเครื่องดื่ม, กระป๋องเครื่องดื่ม และห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม มาแลกรับคูปอง เลือกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ และศูนย์บรรณสารฯ จำดำเนินการส่งอะลูมิเนียมที่ได้จากกิจกรรมไปยัง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และไปรษณีย์ไทย เพื่อร่วมทำบุญให้กับคนพิการ


          ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม โทร.054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/6/2018 10:50:09 AM