งานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR 2018)

       ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ พร้อมทีมงานศูนย์บรรณสารฯ ขอเชิญชวนบุคลากรนิสิตมหาวิทยาลัยพะยา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 8 ระหว่างวันที่ 5 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น G อาคารศูนย์บรรณสารฯ 

       ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 054-466-705 หรือบู๊ทประชาสัมพันธ์หน้างาน


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/5/2018 4:13:52 PM