มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติ "พระบรมราชจักรีวงศ์" ชิงถ้วยพระราชทาน "รัชกาลที่10"

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10”


            วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 . มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับ สมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดการประกวดสุนทรพจน์อุดมศึกษา เฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร ได้รับเกียรติจาก นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดงาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรทิพย์ พุกผาสุขประธานคณะกรรมการดำเนินงาน กล่าววัตถุประสงค์การจัดงาน และอาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานในฐานะเจ้าภาพจัดงานประกวดสุนทรพจน์ นอกจากนี้ได้รับเกียรติจากคณะผู้บริหาร แขกผู้มีเกียรติ คณะผู้ดำเนินโครงการ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานจำนวนมาก ห้องUB003 อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์  มหาวิทยาลัยพะเยา

          การประกวดสุนทรพจน์เฉลิมพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ชิงถ้วยพระราชทานรัชกาลที่ 10” ในครั้งนี้ เพื่อให้นิสิตนักศึกษา ในสถาบันอุดมศึกษามีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ และน้อมนำพระราชกรณียกิจพระมหากษัตริย์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ นับแต่อดีตมาจนปัจจุบัน ไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตอย่างมีคุณค่า เป็นพลังสำคัญในการร่วมใจพัฒนาประเทศชาติและประชาชนไทยไปพร้อมกัน ทั้งยังจะเป็นการปลูกฝังคุณค่าไทยนิยมชื่นชมความเป็นไทยด้วยการค้นคว้าให้เข้าใจในพระราชกรณียกิจของสถาบันพระมหากษัตริย์ อันมีเป็นอเนกประการ และส่งเสริมการใช้ภาษาไทย อันเป็นเอกลักษณ์ของชาติ ได้อย่างถูกต้องและงดงาม

           สำหรับการประกวดแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบคัดเลือกตัวแทนภาคเหนือ มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเจ้าภาพในการจัดประกวด วันเสาร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2561  มีสถาบันการศึกษาในเขตภาคเหนือ ส่งนิสิตนักศึกษาเข้าประกวด จำนวน 12 สถาบัน ผู้เข้าประกวดรวม 23  คน  โดยรางวัลชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 6,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศ จะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 4,000 บาท และรางวัลชมเชยจะได้รับใบประกาศนียบัตรและทุนการศึกษา จำนวน 2,000 บาท  โดยผู้ชนะการประกวดจะเข้าไปสู่รอบชิงชนะเลิศร่วมกับผู้ผ่านเข้ารอบ อีก 4 ภูมิภาค เพื่อชิงถ้วยพระราชทาน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในวันเสาร์ที่ 26 มกราคม 2562ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/4/2018 5:28:46 PM