มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบุญถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านโซ้ จ.พะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ทำบุญถวายผ้ากฐินมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2561 ณ วัดบ้านโซ้ จ.พะเยา

  วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีถวายผ้ากฐินประจำปี 2561 พร้อมด้วยจตุปัจจัยไทยธรรม ณ วัดบ้านโซ้ จ.พะเยา เพื่อหาปัจจัยสมทบทุนสร้างศาลาปฏิบัติธรรม อีกทั้งเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบทอดประเพณีที่สำคัญของพุทธศาสนิกชน โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนชาวบ้านชุมชนบ้านโซ้ จ. พะเยา เข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

 


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :11/2/2018 6:54:37 PM