คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4”

คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ณ รร.ตชด.เบ็ตตี้ดูเมน วันอังคารที่ 30 ตุลาคม พ.ศ.2561 หน่วยบริการวิชาการ คณะศิลปศาสตร์ และบุคลากรศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เดินทางไปประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการ “ปันรักห้องสมุดเพื่อการเรียนรู้ ปี 4” ร่วมกับ ดาบตำรวจพลาธิป อภิภัชผ่องใส ครูใหญ่และคณะครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา

 

ภาพ : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน

ข้อมูล/ ข่าว : นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
30 ตุลาคม 2561


ภาพ :   นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน/ นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/31/2018 11:50:37 AM