ขอเชิญชวนเที่ยวงานตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 8 (Book Fair 2018)

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากร นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ ร่วมงานตลาดนัดหนังสือ ครั้งที่ 8 (Book Fair 2018) เริ่มตั้งแต่วันที่ 5 – 9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น G อาคารศูนย์บรรณสารฯ ภายในงานมีร้านหนังสือชื่อดังหลายร้าน รวมทั้งบูธกิจกรรมมากมาย ทั้งนี้บุคลากรที่ได้รับคูปองเพื่อเลือกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ สามารถนำคูปองที่ได้รับจากคณะต้นสังกัด มาเลือกซื้อหนังสือได้ตามวันเวลาที่กำหนด และแจกคูปองจำนวนจำกัด วันละ 100,000 บาท สำหรับนิสิตที่ร่วมกิจกรรม LIB Coins โดยนิสิตสามารถนำอลูมิเนียมของขวดน้ำดื่ม, ฝาเกลียวเครื่องดื่ม, ห่วงน้ำเครื่องดื่ม, กระป๋องเครื่องดื่ม และห่วงกระป๋องเครื่องดื่ม มาแลกรับคูปอง เพื่อส่งไปยัง มูลนิธิขาเทียม ในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ร่วมกับกรมควบคุมมลพิษ และไปรษณีย์ไทย ช่วยลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปจำกัด ลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งอะลูมิเนียม และเป็นการร่วมทำบุญให้กับคนพิการ

           


          ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม คุณฉวีวรรณ บุญธรรม 054-466-666 ต่อ 3537ภาพ :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/30/2018 2:49:46 PM