ม.พะเยา ต้อนรับ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล

  วันจันทร์ ที่ 29 ตุลาคม 2561 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ การลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล โดยการนำของ รองศาสตราจารย์ ปรีชา สุนทรานันท์ ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ในการนี้คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้นำกราบไหว้สักการะพระบรมรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช และลานพระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั่วไป จากนั้นคณะรัฐมนตรีพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่ คุณปัทมา วีระวานิช ศึกษาธิการภาค 16, คุณอรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการอุดมศึกษา,คุณเฉลิมชนม์ แน่นหนา ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา,คุณยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา,คุณประดินันท์ สดีวงศ์ รองเลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย,อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้งนี้ได้ติดตามในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ภาคเหนือตอนล่าง 2 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์ / พิศุทธิ์ จิโรจน์กุล   
ข้อมูล/ข่าว :    กนกวรรณ ประภากรณ์   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/29/2018 7:23:19 PM