ม.พะเยา ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ครบ 108 ปี

ม.พะเยา ร่วมน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 “วันปิยมหาราช” ครบ 108 ปี

       วันที่ 23 ตุลาคม 2561 โดยในช่วงเช้า ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ และบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นตัวแทนนำพวงมาลาร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม น้อมรำลึกครบ 108 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 "วันปิยมหาราช” ประจำปี 2561  ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 โดยมีส่วนราชการ สถาบันการศึกษา หน่วยงานภาครัฐและเอกชนต่างในจังหวัดพะเยามาร่วมงานกันอย่างพร้อมเพรียง

      ช่วงค่ำเวลา เวลา 19.00 น. เข้าร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งรัฐบาลเชิญชวนคนไทยแต่งกายด้วยโทนสีชมพู หรือสีขาว มาร่วมในพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ 5 แห่งราชวงศ์จักรีพระราชสมภพเมื่อวันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2396 เป็นพระราชโอรสองค์ที่ 9 ในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4

พระราชกรณียกิจที่สำคัญของรัชกาลที่ 5 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้มีการเลิกทาส, การป้องกันการเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และจักรวรรดิอังกฤษ, การนำระบบความเจริญก้าวหน้าของชาติตะวันตกมาใช้พัฒนาประเทศไทย เช่น

ระบบการใช้ธนบัตรและเหรียญบาท

สร้างระบบเขตการปกครองใหม่ เช่น จังหวัด อำเภอ และได้มีการสร้างรถไฟสายแรก คือ กรุงเทพฯ ถึง เมืองนครราชสีมา

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคต ด้วยโรคพระวักกะ (ไต) เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2453 เวลา 02.45 น. ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต รวมพระชนมพรรษาได้ 57 พรรษา รัฐบาลได้จัดให้วันที่ 23 ตุลาคมของทุกปี เป็นวันปิยมหาราช และเป็นวันหยุดราชการ


ภาพ :   นายปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/24/2018 4:33:14 PM