คณะทันตแพทยศาสตร์ น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เนื่องในวันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ (21 ตุลาคม 2561) และวันพยาบาลแห่งชาติ (19 ตุลาคม 2561) คณะทันตแพทยศาสตร์และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีอย่างหาที่สุดไม่ได้ ร่วมจัดพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี  โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมีหน่วยงานภายในและภายนอก มหาวิทยาลัยพะเยาเข้าร่วม  ได้แก่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  คณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์  คณะวิทยาศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา กองบริการการศึกษา กองกลาง กองอาคารสถานที่


ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/23/2018 12:37:42 AM