คณะครูศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ในเขต จ.พะเยา-เชียงราย และน่าน เรียนรู้ "นวัตกรรมการสอนโครงงานวิจัยแบบประณีต" ณ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา

เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2561ที่ผ่านมา ดร.สุมล นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยนำคณะครูศูนย์เพาะพันธุ์ปัญญา ม.พะเยา ที่รับผิดชอบในเขต จ.พะเยา-เชียงราย และน่าน จำนวน 39 ท่าน ในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา เข้าร่วมการเรียนรู้ "นวัตกรรมการสอนโครงงานวิจัยแบบประณีต" ณ โรงเรียนระโนดวิทยา จ.สงขลา โดยโรงเรียนระโนด จ.สงขลา เป็นโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ซึ่งมี รศ.ดร.ไพโรจน์ คีรีรัตน์ เป็นหัวหน้าโครงการ และศูนย์ม.พะเยา เป็น 1 ใน 8 แห่งทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการนี้ ในระยะที่2(2561-2562) ซึ่งมีเป้าหมายสำคัญ คือ เพื่อส่งเสริมการพัฒนาโรงเรียน และครูให้เหมาะกับบริบทของแต่ละโรงเรียนในโครงการ ตลอดจนหนุนเสริมกระบวนการและเป็นการเรียนรู้ในระบบ RBL (research based learning) โดยครู ศ.พะเยาได้เข้านำเสนอในโครงงาน RBL โดย ครูกานดา ช่วงชัย (ครูชำนาญการ รร.เเม่จัน จ.เชียงราย) ทั้งนี้โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้รับการสนับสนุนจาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.)เเละ บมจ.กสิกรไทย


ภาพ :   ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ศ.พี่เลี้ยง ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ศ.พี่เลี้ยง ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/22/2018 3:45:22 PM