ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

ทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวนวพรรษ ใจยา นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมโยธาชั้นปีที่ 4 ซึ่งได้รับการคัดเลือกให้ได้รับทุนเยาวชนคุณภาพแห่งปี 2018” (Quality Youths Scholarship of The Year 2018) จากมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย เพื่อสร้างแรงจูงใจให้เยาวชนรุ่นหลังได้เห็นคุณค่าของตนเองและการทำผลงานหรือกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้เข้ารับมอบรางวัลในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ กรุงเทพมหานคร ทั้งนี้นิสิตของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาได้เป็นผู้ถูกคัดเลือกให้ได้รับรางวัลดังกล่าวอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 8


ภาพ :   กันติชา ราชคม   
ข้อมูล/ข่าว :    กันติชา ราชคม   
เพิ่มข่าวโดย :   Kanticha.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/22/2018 3:43:30 PM