หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนต้นแบบในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา ณ โรงเรียนเเม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา และศูนย์พี่เลี้ยงมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโรงเรียนต้นแบบในโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา โรงเรียนเเม่ใจวิทยาคม จ.พะเยา

เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์ ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์ หัวหน้าโครงการเพาะพันธุ์ปัญญา พร้อมด้วย ดร.สุมล  นิลรัตน์นิศากร หัวหน้าศูนย์พี่เลี้ยง ม.พะเยา นายธนปริญ สำเริง นักวิจัยเเละคณะทำงาน ลงพื้นที่ติดตามผลงานโรงเรียนต้นเเบบแม่ใจวิทยาคม อ.เเม่ใจ จ.พะเยา โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียน คณะครู และนักเรียนให้การต้อนรับ และนำชมโครงงานวิจัยเพาะพันธุ์ปัญญา และพื้นที่ทำการทดลองวิจัยในปกระบวนการ RBL (research based learnign) ในปี 2561เพื่อเก็บข้อมูล และวิเคราะห์ผลในลำดับต่อไป


ภาพ :   ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ศ.พี่เลี้ยง ม.พะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    ทีมงานเพาะพันธุ์ปัญญา ศ.พี่เลี้ยง ม.พะเยา   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/22/2018 3:38:43 PM