คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย อ.ถิรายุส์ บำบัด ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิตและศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมพิธีวันพยาบาลแห่งชาติ และวันทันตสาธารณสุข ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีที่มีต่อวิชาชีพด้านสุขภาพ และสืบทอดวัฒนธรรมที่ดีของวิชาชีพ ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/19/2018 3:49:26 PM