คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานทำบุญคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์พรรณยุพา นพรัก คณบดีคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลและขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน การจัดการเรียนการสอน ซึ่งมีบุคลากร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่และตัวแทนนิสิตเข้าร่วม ณ ห้องสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2561 ที่ผ่านมา 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/19/2018 3:48:24 PM