คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข

วันนี้เมื่อเวลา 07.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมกับ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานวันพยาบาลแห่งชาติและวันทันตสาธารณสุข ประจำปี 2561 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจด้านการแพทย์ พยาบาล และการสาธารณสุข โดยภายในงานได้มีการทำบุญใส่บาตรข้าวสารอาหารแห้ง พิธีถวายพานพุ่มดอกไม้สดสักการะหน้าพระราชาอนุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี การบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น และการสาธิตการช่วยฟื้นคืนชีพ (CPR)
ภาพ :   นายสมเกียรติ์ วงค์กลม   
ข้อมูล/ข่าว :    นายสมเกียรติ์ วงค์กลม ,นางสาวณัฐพร ขวัญคง   
เพิ่มข่าวโดย :   Somkiat.wo@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/19/2018 8:06:03 AM