สัญจรมอบคูปองงานตลาดนัดหนังสือ (BOOK FAIR 2018)

         ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ ดร.พรพรรณ จันทร์แเดง ผู้อำนวยการศูนย์บรรณสารฯ มอบหมายให้ นางสาวฉวีวรรณ บุญธรรม หัวหน้าโครงการตลาดนัดหนังสือ ลงพื้นที่สัญจรมอบคูปองให้กับคณะต่างๆ เพื่อให้ทางคณะได้จัดสรรให้อาจารย์ได้นำคูปองเงินสดมาแลกซื้อหนังสือเข้าศูนย์บรรณสารฯ ในงานตลาดนัดหนังสือ ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-9 พฤศจิกายน 2561 ณ ชั้น G อาคารศูนย์บรรณสารฯ ภายในงานมีหลายหนังสือชื่อดังมากกว่า 30 ร้าน ให้บุคลากร นิสิต และผู้ที่สนใจ ได้เลือกซื้อหนังสือ 

ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, งานประชาสัมพันธ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/17/2018 2:57:41 PM