คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงาน 15 ปี รัฐศาสตร์พะเยา “ปิ๊กมาป๊ะกั๋น”

คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินงาน 15 ปี รัฐศาสตร์พะเยา “ปิ๊กมาป๊ะกั๋น” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและสร้างเครือข่ายระหว่างศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันและคณาจารย์ รวมถึงเพื่อจัดระดมทุนจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่ารัฐศาสตร์ ซึ่งในงานมีการจัดกิจกรรมทำบุญสืบชะตา งานเสวนาเหลียวหลังแลหน้า 15 ปี สาขารัฐศาสตร์ ม.พะเยา และงานเลี้ยงสังสรรค์สานสัมพันธ์น้องพี่รัฐศาสตร์พะเยา 15 ปี “ปิ๊กมาป๊ะกั๋น” ในวันอาทิตย์ที่ 14 ตุลาคม 2561 ที่ผ่าน โดยได้รับความร่วมมือและการตอบรับจากศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันเป็นอย่างมาก 

ภาพ :   ธนรินทร์ คงเถื่อน   
ข้อมูล/ข่าว :    ธนรินทร์ คงเถื่อน   
เพิ่มข่าวโดย :   tanarin.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/17/2018 12:28:26 PM