ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญเข้าร่วมอบรม Survival English by Aj. Annalisa J. Ard ภาษาอังกฤษเพื่อการใช้ชีวิตในทุกที่ ทุกสถานการณ์ เริ่ม 24 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2561

ศูนย์ภาษาคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญนิสิตนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมอบรม Survival English โดย อาจารย์ Annalisa Joy Ard (อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาอังกฤษ) ตั้งแต่วันที่ 24 ตุลาคม ถึงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 10.00-15.00น. Survival English เป็นภาษาอังกฤษที่เน้นการใช้งานจริงในชีวิตประจำวันเช่น การแนะนำตัว สอบถามเวลาหรือสภาพอากาศ การสั่งอาหาร การขอความช่วยเหลือ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และอื่นๆอีกมากมาย โดยมีจุดเด่นคือการแยกส่วนบทเรียนเป็นเอกเทศ ทำให้ผู้เรียนที่มีเวลาเข้าอบรมไม่แน่นอนหรือไม่สามารถมาเข้าร่วมได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเลือกเข้าร่วมอบรมเฉพาะหัวข้อที่สนใจเป็นพิเศษได้ สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561 (ปิดรับสมัคร 16.00 น.) ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย


สมัครได้ที่: https://goo.gl/forms/ACnUh9XP30pqv6li2  หรือ Scan QR Code


ข้อมูลตารางเรียน เวลา ห้อง และหัวข้ออบรมณ์ประจำวัน: http://www.libarts.up.ac.th/v2/Academic/img/News/Survival%20Eng.pdf 


     

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
11
ตุลาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/17/2018 10:00:10 AM