ประชาสัมพันธ์วันปิดบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประชาสัมพันธ์วันปิดบริการ ประจำเดือน ตุลาคม 2561


วันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 : ชดเชยวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร


วันอังคารที่ 23 ตุลาคม 2561 : วันปิยมหาราช


 

*** ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการ 054-466- 705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/9/2018 2:47:18 PM