คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Cambridge Assessment English เพื่อรับฟังการนำเสนอชุดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ

เมื่อวันอังคารที่ 2 ตุลาคม 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ คุณวีรวัฒน์ กัลชาญพิเศษ (Country Manager-Thailand) และ คุณชาญวิทย์ จันทวร (ELT & Education Manager-Thailand-Cambodia-Myanmar) จาก Cambridge Assessment English ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้พัฒนาและผลิตชุดทดสอบวัดผลความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ สำหรับระดับต่างๆ จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ เพื่อรับฟังการนำเสนอชุดทดสอบภาษาอังกฤษสำหรับมหาวิทยาลัย และหลักสูตรการฝึกอบรมครูภาษาอังกฤษ คือ Cambridge English Exam vs CEFR และ Cambridge English Teaching Qualification ซึ่งใช้ทั้งเพื่อวัดระดับทักษะและพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษสำหรับนิสิตนักศึกษา และเพื่อพัฒนาและทดสอบทักษะการใช้และการสอนภาษาอังกฤษสำหรับครูด้วย

     

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
2 ตุลาคม 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :10/3/2018 11:27:47 AM