มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 เตรียมพร้อมการจัดงาน เน้นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในชุมชน

มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเจ้าภาพงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15 เตรียมพร้อมการจัดงาน เน้นเอกลักษณ์ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในชุมชน

 

วันนี้ (วันที่ 28 กันยายน 2561) เวลา 10.30 น. กองกิจการนิสิต นำโดย อาจารย์วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมด้วย รศ.ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร อาจารย์จารุวรรณ โปษยานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต คณาจารย์ ผู้อำนวยการกอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อม การจัดงานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว ครั้งที่ 15  โดยที่ประชุมได้สรุปภาพรวมแนวคิดการจัดงาน ตราสัญลักษณ์ เพลงประจำงาน คณะกรรมการแต่ละฝ่าย สถานที่จัดงาน ที่พัก กิจกรรมลงชุมชนเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ในจังหวัดพะเยา ฯลฯ โดยจะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 15-18 พฤศจิกายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยพะเยาและพื้นที่ชุมชนในจังหวัดพะเยา

รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ จะมีสถาบันการศึกษาในประเทศไทย เข้าร่วมจำนวน 15 สถาบัน และจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เข้าร่วมจำนวน 4 สถาบัน  คาดว่าการจัดงานในครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 500-600 คน โดยวันที่ 16 พฤศจิกายน 2561 จะเป็นพิธีเปิดโครงการ มีกิจกรรมปลูกต้นไม้ประจำสถาบัน และกิจกรรมสร้างสัมพันธ์ระหว่างสถาบันการศึกษา จะมีกิจกรรมให้นิสิตนักศึกษาได้เรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมตลอดระยะเวลาที่จัดโครงการ ถือเป็นการสร้างสัมพันธ์อันดีความระหว่างสถาบันการศึกษาในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สำหรับรายละเอียดต่างๆ จะชี้แจงความคืบหน้าเป็นระยะให้ทราบต่อไป

 

 


ภาพ :   รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/28/2018 5:52:48 PM