คณะทันตแพทยศาสตร์ร่วมงานวันมหิดล

คณะทันตแพทยศาสตร์ นำโดย รองศาสตราจารย์ ทันตแพทย์ ดร.คมสรรพ์  บุณยสิงห์ คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์ ทันตแพทย์อุทัยวรรณ  กาญจนกามล รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและวิจัย ทันตแพทย์เฉลิมชัย  วุฒิพิทยามงคล รองคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต พร้อมเจ้าหน้าที่และนิสิตทันตแพทย์ ร่วมงานวันมหิดล โดยมีศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นประธานในพิธี ภายในงานประกอบด้วยพิธีทำบุญตักบาตรและวางพวงมาลาหน้าพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกประทับคู่ สมเด็จพระศรีนครินทร์ทราบรมราชชนนี ในวันที่ 24 กันยายน 2561 ณ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันซึ่งงานวันมหิดลปีนี้ คณะทันตแพทยศาสตร์ ได้รับมอบหมายให้ดูแลในส่วนของพิธีทำบุญตักบาตรในช่วงเช้า โดยมีบุคลากรและนิสิตในกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 6 คณะ เข้าร่วมมากกว่า 200 คน ซึ่งงานจะสำเร็จไม่ได้หากไม่ได้รับความอนุเคราะห์อุปกรณ์ ยานพาหนะและกำลังคน จากคณะแพทยศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กองกิจการนิสิต กองกลาง และกองอาคาร เป็นอย่างดี

 

ภาพ :   ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
ข้อมูล/ข่าว :    ปรัชญดล รัตนสุวรรณ   
เพิ่มข่าวโดย :   prachayadol.ra@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/27/2018 11:16:58 PM