ม.พะเยาร่วมพิธีสวนสนาม ณ กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32

ด้วยกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 จัดพิธีสวนสนามเพื่อเป็นเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่เกษียณอายุราชการ และลาออกจากราชการตามโครงการปรับเปลี่ยนกำลังพล ประจำปีพุทธศักราช 2561

ทั้งนี้โดยมีพลตำรวจตรี มนต์ชัย เรืองจรัส ผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค 3 เป็นประธานในพิธี และกล่าวแสดงมุทิตาจิตเป็นการเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการตำรวจที่ครบอายุเกษียณราชการ จำนวน 48 นาย  และกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 ได้เชิญหน่วยงานส่วนราชการ ในจังหวัดพะเยาเข้าร่วมเป็นเกียรติ ในการนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 15.30 น ณ ค่ายพญางำเมือง จังหวัดพะเยา


ภาพ :   นายศุภกิตติ์ รินถา   
ข้อมูล/ข่าว :    นายศุภกิตติ์ รินถา   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/28/2018 9:53:59 AM