คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mrs. Caroline Schmitt ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษาและภาษาศาสตร์ ประจำสถานทูตฝรั่งเศส ประเทศไทย

เมื่อวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับ Mrs. Caroline Schmitt ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือทางการศึกษาและภาษาศาสตร์ ประจำสถานทูตฝรั่งเศส ประเทศไทย (Attache for Linguistic and Educational Cooperation, French Embassy, Thailand) เพื่อเข้าเยี่ยมชมและพบปะกับคณาจารย์และนิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศส สร้างความร่วมมือระหว่างกันในด้านการศึกษาและให้ข้อมูลแนะแนวการศึกษาต่อในประเทศฝรั่งเศส พร้อมทั้งพูดคุยปัญหา แนวทางแก้ไข และการวางแผนพัฒนาระบบการศึกษาภาษาฝรั่งเศสให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นในอนาคต

     

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
26 กันยายน
2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/26/2018 4:30:39 PM