“30กว่าโรงเรียน ร่วมรับฟังแนะแนวสัญจร มหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดระยอง”

   มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เดินทางมายัง โรงเรียนวัดป่าประดู่ จังหวัดระยอง ในกิจกรรมโครงการสัมมนาครูแนะแนวและการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายบำรุง ชูประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป่าประดู่ กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นอย่างดี โดยกล่าวว่า “มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ ได้มองเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้มาให้ความรู้ในเรื่องของการศึกษา จึงขอขอบคุณ คณะผู้บริหารที่ให้โอกาสทุกโรงเรียนในพื้นที่ประเทศไทย โดยวันนี้ได้เดินทางมาไกลถึงจังหวัดระยอง จึงอยากจะขอขอบคุณที่ให้นักเรียนได้เข้าไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยพะเยา” ทั้งนี้มหาวิทยาลัยพะเยา ยังคงดำเนินกิจกรรมแนะแนวสัญจรต่อไป เพื่อเป็นการสร้างภาคีเครือข่ายทางการศึกษาและเปิดโอกาส ให้นักเรียนทุกพื้นที่ในประเทศไทยได้เข้าไปศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา แห่งนี้ 

ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    กนกวรรณ ประภากรณ์ , ณรงค์ วงศ์ไชย   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/25/2018 3:25:32 PM