SEEN ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู

เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2561 วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ได้จัดการบรรยายพิเศษ หัวข้อทรัพยากรป่าไม้ การอนุรักษ์และฟื้นฟู ได้รับเกียรติจากคุณจิราภณ์ มีวาสนา นักวิชาการป่าไม้ขำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่่า และพันธ์พืช มาให้ความรู้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์สวรรค์ หัวหน้าโครงการในการบรรยาพิเศษในครั้งนี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรู้ให้กับนิสิตจากผู้ที่มีประสบการณ์ จึงได้รับความสนใจจากนิสิตในการบรรยายในครั้งนี้

ภาพ :   ดร.มนตรี แสงวังสี   
ข้อมูล/ข่าว :    สุรศักดิ์ ใจหลัก   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/28/2018 10:04:33 AM