คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มอบขวัญกำลังใจแก่หน่วยประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่นประจำปี พ.ศ. 2561 สมัยที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 รองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มอบขวัญกำลังใจแก่หน่วยประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลชนะเลิศ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ดีเด่น (PR Ranking Award) ประจำปี พ.ศ. 2561 เป็นสมัยที่ 2 จากกองกลาง งานประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งมีเกณฑ์การให้คะแนนจากสถิติการส่งข่าวสาร และการมีส่วนร่วมกับกิจกรรมและโครงการภายในมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อทีมประชาสัมพันธ์คณะศิลปศาสตร์ ประกอบด้วย

1.นางสาวอาจรีย์ สีอ่อน

2.นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล

3.นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง

 

ภาพ : นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
21
กันยายน
2561


ภาพ :   นายกิตติพนธ์ เจริญกุศล / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/24/2018 3:46:07 PM