คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมการประชุมวิชาการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง พ.ศ. 2561 ณ โรงแรม Rama Gardens กรุงเทพมหานครฯ นำทีมโดย รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผศ.ดร. คมกฤช ตาชม เพื่อเป็นตัวแทนภาคเหนือในการนำเสนอนวัตกรรมนิทาน ซึ่งจัดทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา กับโรงเรียนในท้องถิ่นที่เข้าร่วมโครงการ โดยมีนิทานที่โดดเด่น เช่น พระเจ้าตนหลวง และ ตำนานแม่น้ำอิงซึ่งมีทั้งแบบแผ่นพับ และ E-Book ด้วย ภายในงานยังมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ การแสดงนวัตกรรมการสอนโดยหุ่นยนต์ รับฟังนโยบายเรื่อง การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทย ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีการบรรยายพิเศษ การสร้างคนไทยยุคใหม่ และนิทรรศการในแวดวงการศึกษาอื่นๆ

 

ภาพ : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ 
ข้อมูล/ข่าว : นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
14
กันยายน 2561


ภาพ :   นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาวชุติมา ปัญญาวงศ์ / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/24/2018 11:35:52 AM