' />

     สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการ < Cine'ma a' l’universite' >

เมื่อวันพุธที่ 19 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย จัดกิจกรรมฉายภาพยนตร์ภายใต้โครงการ < Cine'ma a' l’universite' > ขึ้น ณ อาคารเรียนรวม ห้อง CE11206 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นคณาจารย์ นิสิตสาขาวิชาฝรั่งเศสทั้ง 4 ชั้นปี และนิสิตที่สนใจจากสาขาอื่นๆ โดยครั้งนี้มีการจัดฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง < Lumie're ! L’aventure' commence > ซึ่งเล่าถึงประวัติความเป็นมาของภาพยนตร์ผลงานชิ้นสำคัญของสองพี่น้องชาวฝรั่งเศส Louis และ Auguste Lumie're นอกจากนี้ยังมีการแนะนำโครงการและปูพื้นฐานความเป็นมาของภาพยนตร์ในเบื้องต้นก่อนการรับชม เพื่อเพิ่มความรู้ ความเข้าใจในเนื้อหาของเรื่องด้วย

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
19
กันยายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    อ.อธิคมน์ จิตรเกษมสุข / นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/21/2018 11:45:39 AM