คณะศิลปศาสตร์ เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมงานแสดงวิสัยทัศน์ของผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาผู้ดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรองศาสตราจารย์พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมเป็นคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อร่วมรับฟังการแสดงวิสัยทัศน์และสัมภาษณ์ผู้แสดงวิสัยทัศน์เป็นรายบุคคล

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
13
กันยายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/21/2018 10:20:23 AM