มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรม “UP car free Day 2018 เดินทางร่วมกัน วันพาหนะส่วนรวม”


วันที่ 19 กันยายน 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมปั่นจักรยานเพื่อกระตุ้นและให้เกิดความตื่นตัวในการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว รวมถึงลดภาวะโลกร้อน ภายใต้ชื่อกิจกรรม “UP car free Day 2018” โดยมี ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในกิจกรรม และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมปั่นจักรยานจากหน่วยงานของมหาวิทยาลัย ชมรมจักรยานต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา รวมถึงหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วมจำนวนมาก ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ มีการตั้งขบวนแถวจักรยาน ณ บริเวณป้ายด้านหน้ามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นจุดเริ่มต้น และปั่นจักรยานเดินทางร่วมกันไปจนถึงศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดจังหวัดพะเยา เสร็จแล้ว ปั่นกลับมามายังจุดเริ่มต้น บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรม รวมระยะทางไป-กลับ 33 กิโมเมตร

ทั้งนี้ ผศ.ดร.ปราณี อยู่ศิริ เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมครั้งนี้ จะเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนเห็นความสำคัญ โดยเฉพาะ นิสิต บุคลากร ของมหาวิทยาลัยพะเยา ตลอดจนถึงประชาชนทั่วไป เกิดความร่วมมือ ร่วมใจ เพื่อการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว และขอเชิญทุก ๆ ท่าน ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดภาวะโลกร้อน โดยการใช้รถยนต์ส่วนตัวในวันที่ 22 กันยายน 2561 นี้ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยาหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้เกิดการตื่นตัวของประชาชนทั่วไป ในจังหวัดพะเยาต่อไป


ภาพ :   นายศุภกิตติ์ รินถา / นายบรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน / นางสาวธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/20/2018 11:17:56 AM