ทีมนิสิตสาขาวิชาการประมง ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Research to Market ระดับมหาวิทยาลัย

ทีมนิสิตสาขาวิชาการประมง ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขัน Research to Market ระดับมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561 ทีมนิสิตสาขาวิชาการประมง คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ  ร่วมกับนิสิตสาขาวิชาการตลาด คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์   นำผลงานวิจัย  “การใช้สารสกัดจากพืชท้องถิ่น (น้ำนมราชสีห์) ไปเพิ่มภูมิคุ้มกันให้ปลาน้ำจืดในอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของ ดร.ไพบูลย์ ปะนาเส หัวหน้าสาขาวิชาการประมง โดยเข้าแข่งขันในงาน  Research to Market 2019  หรือ เส้นทางสู่นวัตวาณิชย์ เพื่อคัดเลือกทีมระดับมหาวิทยาลัย 3 ทีม ไปแข่งขันในระดับภาคเหนือ และระดับประเทศ โดยตัวแทนนิสิตสาขาวิชาการประมงได้แก่ น.ส. ศุภรัตน์ มีพูล Mr. Vanny Muoy น.ส. สุวิมล พรมภิยะ และ นิสิตสาขาการตลาดคือนายศักดิ์ดา อภิเดชกุล และ น.ส. ณัฐธิดา คล้อยปาน (รวมถึงทีมงานสนับสนุน นายศักดิธัช เหมืองหม้อ     นายกลวัชร วงศ์ต๊ะ นายสยามรัฐ สุดระกำ น.ส. ธัญญารัตน์ นามปน และ น.ส. กัญยาณี เพียงไทสง สาขาการประมง) ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับมหาวิทยาลัย 1 ใน 3 ทีม ผ่านเข้าสู่การแข่งขันในรอบภาคเหนือต่อไป ทั้งนี้การแข่งขัน Research to Market หรือ R2M   จัดโดยอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาคและกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีแนวคิดในการพัฒนาแผนธุรกิจจากงานวิจัยและนวัตกรรม และนำผลงานวิจัยที่มีศักยภาพในเชิงพาณิชย์ไปพัฒนาสู่ธุรกิจเริ่มต้นที่ใช้นวัตกรรม (Innovative Startup) ต่อไป


ภาพ :   อุทยานวิทยาศาสตร์   
ข้อมูล/ข่าว :    เปรมดา ทิพย์เดโช / อุทยานวิทยาศาสตร์   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2018 2:57:28 PM