คณะศิลปศาสตร์ จัดงานประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและหารือแนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ในอนาคต

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดงานประชุมบุคลากร เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็น รับฟังปัญหา และหารือแนวทางการพัฒนาคณะศิลปศาสตร์ในอนาคต โดยได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เป็นประธานการประชุม บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนานและเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดและรับฟังปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละสาขาวิชา และหารือแนวทางการแก้ไขที่เป็นไปได้ร่วมกัน

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
14 กันยายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/19/2018 11:06:17 AM