พบกับแลนด์มาร์กใหม่ของคนชอบอ่าน ได้ที่ชั้น 4 มุมนักวิจัย Researcher Area

ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพิ่มพื้นที่ให้บริการสำหรับผู้ใช้บริการ โดยปรับปรุงอาคารศูนย์บรรณสารฯ ชั้นที่ 4 ให้เป็นมุมนักวิจัย Researcher Area เพื่อเพิ่มพื้นที่การใช้บริการและอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องการพื้นที่อ่าน และทำวิจัยแบบส่วนตัว และเพิ่มห้องค้นคว้ากลุ่มเพื่อรองรับการเข้าใช้บริการที่มีจำนวนมากเพิ่มขึ้นทุกวัน โดยเฉพาะช่วงสอบ ศูนย์บรรณสารฯ ยังได้เพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย เช่น ห้องน้ำสำหรับหญิง ชาย แอร์ภายในห้องและลานโถง โต๊ะเก้าอี้ กระดานไวบอร์ด โทรศัพท์สำหรับติดต่อเจ้าหน้าที่ กล้องวงจรปิด และประตูชั้น4 เป็นระบบคีย์การ์ด มุมนักวิจัย รองรับการใช้บริการทั้งบุคลากรและนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดบริการตามช่วงเวลา ดังนี้

วันจันทร์ ศุกร์ เปิดบริการเวลา 08.00 20.00 น.

วันเสาร์ อาทิตย์ เปิดบริการเวลา 09.00 16.30 น.


ศึกษารายละเอียดการใช้บริการและจองห้องออนไลน์ชั้น 4 ได้ที่ http://www.clm.up.ac.th/project/studyroom_dr/ 


ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม งานบริการทรัพยากรสารสนเทศ 054-466-705


ภาพ :   นางสาววิไล จันทร์แก้ว, นางสาวสุดา ใจแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    นางสาววิไล จันทร์แก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   wilai.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/18/2018 3:36:25 PM