มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คุณนุ่น ศิรพันธ์ และ คุณท็อป พิพัฒน์ นำทีม ECOLIFE Application ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา ต้อนรับ คุณนุ่น ศิรพันธ์ และ คุณท็อป พิพัฒน์ นำทีม ECOLIFE Application ลดการใช้พลาสติกในมหาวิทยาลัยพะเยา

        วันนี้ (วันที่ 17 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. งานสิ่งแวดล้อม กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับบริษัท คิด คิด จำกัด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ECOLIFE นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร เจ้าของโครงการ ECOLIFE 2018 เข้าพบ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพูดคุยแนวความคิดการประชาสัมพันธ์ ECOLIFE application โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร นิสิต นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา ลดการใช้พลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง อีกทั้งยังเพื่อกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม

        หลังจากนั้น คณะผู้บริหาร คุณศิรพันธ์ วัฒนจินดา(คุณนุ่น) คุณพิพัฒน์ อภิรักษ์ธนากร(คุณท็อป) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ทีมงาน และนิสิต ได้เดินเท้าจากสำนักงานอธิการบดี ไปยัง โรงอาหารอาคารเรียนรวม(CE) เพื่อประชาสัมพันธ์ ECOLIFE application รวมถึงกิจกรรมสนุกๆ ให้กับนิสิต รวมถึงร้านค้าภายในโรงอาหารมหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลด ECOLIFE Application ได้ทั้งระบบ IOS Android เมื่อผู้ใช้ดาวน์โหลดและไปที่โรงอาหารหรือร้านสะดวกซื้อ สถานที่เหล่านั้นจะมี QR CODE หากผู้ใช้งาน ECOLIFE Application ปฏิเสธการรับถุงพลาสติก หลอด แก้ว ช้อนส้อม หรือประเภทใดก็ได้ ก็จะสแกน QR CODE หลังจากนั้นระบบจะบันทึกว่าผู้ใช้งานสามารถลดการใช้ถุงพลาสติกได้แล้วกี่ใบในวันนี้ และจะบันทึกไว้ในระบบ ซึ่งมหาวิทยาลัยจะสามารถทราบสถิติได้ว่า นิสิตแต่ละคณะลดการใช้ขยะไปได้ปริมาณมากน้อยแค่ไหน นอกจากนี้หากลดปริมาณการใช้ได้มากเท่าไหร่ ตัวการ์ตูนใน ECOLIFE Application ก็จะเติบโต และขยายพื้นที่ใหญ่ขึ้น นอกจากนี้ยังมีรางวัล บัตรชมคอนเสิร์ต หรือการซื้อผลิตภัณฑ์ ต่างๆที่อยู่ในเครือข่าย ECOLIFE ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัท


ภาพ :   บรรเจิด หงษ์จักร   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/17/2018 8:13:58 PM