กองบริการการศึกษา และกองบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคถุงผ้า 120 ถุง ให้โครงการยืม-คืน ถุงผ้าสำหรับน้องๆ หนึ่งในกิจกรรมลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง

กองบริการการศึกษา และกองบริหารงานวิจัยฯ มหาวิทยาลัยพะเยา บริจาคถุงผ้า 120 ถุง ให้โครงการยืม-คืน ถุงผ้าสำหรับน้องๆ หนึ่งในกิจกรรมลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง


วันนี้ (วันที่ 14 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ รับมอบถุงผ้า 100 ถุง จาก กองบริการการศึกษา นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กองบริการการศึกษา นอกจากนี้ กองบริหารงานวิจัยและประกันคุณภาพการศึกษา มอบถุงผ้า 20 ถุง รวมทั้งสิ้น 120 ถุง โดยถุงผ้าที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ จะเป็นส่วนหนึ่งในโครงการยืม-คืนถุงผ้า เพื่อลดขยะพลาสติกในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยปัญหาขยะพลาสติกในปัจจุบันกำลังเป็นปัญหาอย่างมากที่มีผลทำให้เกิดภาวะโลกร้อน ต้องใช้เวลาย่อยสลายถึง 450 ปี หากนำไปเผาก็จะทำให้เกิดสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ซึ่งทำให้เกิดมลภาวะทำให้โลกร้อน และการใช้ถุงผ้าจะช่วยลดการปนเปื้อนของสารก่อมะเร็งและหากทุกคนหันมาใช้ถุงผ้าเพียงสัปดาห์ละ 1 วัน จะช่วยลดการใช้ถุงพลาสติกได้มากกว่า 100 ล้านถุง/ปี 

   คณะหรือหน่วยงานใดประสงค์จะบริจาคถุงผ้า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการลดขยะพลาสติกแบบครั้งเดียวทิ้ง โดยนำมาใช้ประโยชน์ในการยืม-คืน ถุงผ้าเพื่อใช้หมุนเวียนในมหาวิทยาลัยพะเยา สามารถบริจาคได้ที่ กองอาคารสถานที่ หรือ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยพะเยา วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ในวันเวลาราชการภาพ :   ปรัญช์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/14/2018 6:33:15 PM