ม.พะเยา จัดบรรยายเรียนต่อประเทศฝรั่งเศส ฟรี!!

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอเรียนเชิญคณาจารย์ บุคลากร และนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมรับฟังการบรรยายแนะแนวศึกษาต่อประเทศฝรั่งเศส ฟรี!! ในหัวข้อ "Study in France and Scholarships" ทั้งระดับปริญญาตรี โท เอก และวิจัย ซึ่งบรรยายโดย Dr. Guillaume DA ผู้ช่วยทูตฝ่ายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และอุดมศึกษา

 

ในวันพุธที่ 26 กันยายน 2561 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม 3 และ4 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ธิดาเดือน อุตยานะ   
ข้อมูล/ข่าว :    ธิดาเดือน อุตยานะ   
เพิ่มข่าวโดย :   tidaduen.ut@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/13/2018 4:32:11 PM