นิสิต SEEN ได้รับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561

วิทยาลัยพลังงานและสิ่งแวดล้อม ขอแสดงความยินดีกับนิสิต นายกิติพงษ์ วงค์สาม นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโทสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม ได้เข้ารับรางวัลเยาวชนดีเด่นประจำจังหวัดพะเยา ปี 2561 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิทักษ์พงษ์ หอมนาน นิสิตสาขาวิชาชีววิทยา ตรีควบโท ได้รับการพิจารณาคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น จังหวัดพะเยา จากรองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา นายวุฒิชัย เสาวโกมุท เนื่องในวันเยาวชนเเห่งชาติจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุมใหญ่ วัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 

ภาพ :   จิราภรณ์ ไชยสาร   
ข้อมูล/ข่าว :    จิราภรณ์ ไชยสาร   
เพิ่มข่าวโดย :   surasak.ja@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/13/2018 2:12:44 PM