ลุยต่อ....มหาวิทยาลัยพะเยา เดินสายรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

ลุยต่อ....มหาวิทยาลัยพะเยา เดินสายรณรงค์ ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติกรักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน

วันนี้ (วันที่ 12 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราณี อยู่ศิริ  รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ พร้อมด้วย นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ เจ้าหน้าที่กองอาคารสถานที่ และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เดินรณรงค์และสร้างความเข้าใจต่อในโซนอาคารเรียนรวม(หลังเดิม) โดยเริ่มต้นที่ วิทยาลัยการศึกษา คณะนิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์  และคณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจาก คณบดี และเจ้าหน้าที่ทุกคณะ ให้การต้อนรับและร่วมมือร่วมใจกันรณรงค์ใช้ถุงผ้าและแก้วส่วนตัวเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังเชิญชวนให้บุคลากรและนิสิต บริจาคแบ่งปันถุงผ้าที่เหลือใช้เกินความจำเป็น เพื่อนำมาใช้ในโครงการยืม-คืนถุงผ้า เพื่อใช้ในมหาวิทยาลัยพะเยาอีกด้วย


ภาพ :   ปรัชญ์ ปิงเมืองเหล็ก   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2018 6:20:24 PM