อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ในการแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อม ในการแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

วันนี้ (วันที่ 12 กันยายน 2561) เวลา 11.00 น. ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วย รศ.พูนพงษ์ งามเกษม คณะกรรมการสรรหาฯ นายอานนณัฏฐ์ จีนเอียด ประธานอนุกรรมการฝ่ายประสานงานฯ พร้อมด้วยคณะอนุกรรมการฝ่ายประสานงานฯ เข้าตรวจความเรียบร้อยรวมถึงรายละเอียดงานด้านต่างๆ เพื่อให้การจัดงานแสดงวิสัยทัศน์และตอบข้อซักถามผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ขอเชิญชวนบุคลากรและนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ารับฟังวิสัยทัศน์ "ผู้ตอบรับการทาบทามเข้ารับการสรรหาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา" ในวันพฤหัสบดีที่ 13 กันยายน 2561 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพะเยาภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2018 5:17:23 PM