นักเรียนโรงเรียนสาธิตฯ ได้รับรางวัลในการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15

วันที่ 9 กันยายน 2561 นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมการแข่งขันภาษาไทยเพชรยอดมงกุฏ ครั้งที่ 15 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทุนการศึกษาพระพรหมมังคลาจารย์ ณ โรงเรียนสันติราษฎร์วิทยาลัย กรุงเทพฯ ทั้งนี้ได้รับการควบคุมดูแลจากอาจารย์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยโรงเรียนสาธิตฯ และนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

  1. นางสาวปรียาภรณ์  อินเป็ง ได้รับรางวัลชมเชยระดับประเทศ 77 คะแนน
  2. นายศุภวิชญ์  ปิ่นตากุล ผ่านเกณฑ์การแข่งขัน 69 คะแนน 

ภาพ :   นันท์ณภัส กันทวี   
ข้อมูล/ข่าว :    นันท์ณภัส กันทวี   
เพิ่มข่าวโดย :   nunnapat.ka@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/12/2018 2:09:49 PM