ชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยพะเยาจัด “ลูกทุ่งก๋างดอย” ครั้งที่ 1

ชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยพะเยาจัด ลูกทุ่งก๋างดอย ครั้งที่ 1

ชมรมดนตรีลูกทุ่ง มหาวิทยาลัยพะเยา จัดคอนเสิร์ต ลูกทุ่งก๋างดอย ครั้งที่ 1 เพื่อสืบสานบทเพลงลูกทุ่งให้คงอยู่ ในรูปแบบของคอนเสิร์ต ภายในงานมีการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งโดยแบ่งการประกวดเป็น 3 ประเภท คือ เพลงไทยลูกทุ่งยุคเก่า เพลงไทยลูกทุ่งยุคใหม่ และเพลงไทยลูกทุ่งคำเมือง ชิงเงินรางวัลร่วม กว่า 15,000 บาท ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 9 กันยายน 61 ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก กรรมการ 3 ท่าน คุณเปรมฤทธิ์ อินแต่ง (ครูเจ๋ง) คุณธนพงศ์ เด็ดแก้ว (อาจารย์เอิง) และ คุณบัวบาน ม่วนขนาด ผลการประกวด มีดังนี้

ประเภท เพลงลุกทุ่งยุคเก่า ชนะเลิศ นายฉัตรพงษ์ ประทุมทอง ขับร้องเพลง ขอบคุณแฟนเพลง

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นายอนันทศักดิ์ นาคสวัสดิ์ ขับร้อง เพลงเสรีขอพร

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พัชรินทร์ วงศ์สุ่ย ขับร้องเพลง เพลงรักเพลงคิดถึง

ประเภท เพลงลุกทุ่งยุคใหม่ ชนะเลิศ น.ส.จินดามณี จิณสีฉิมพลี ขับร้องเพลง ก่อนคำโกหกคำต่อไป

รองชนะเลิศ อันดับ 1 นางสาวปิยะพัตร์ พันธ์พิพิศ บทเพลง รักได้ครั้งละคน เชื่อใจได้คนละครั้ง

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.ปณิดา เพ็ชรแสง ขับร้องเพลง บ่เปป็นหยังเค้าเข้าใจ

ประเภทลูกทุ่งคำเมือง ชนะเลิศ นายธีระพงค์ สะหลี เพลง จ้างมันเต๊อะ

รองชนะเลิศ อันดับ 1 น.ส.สุวิชา อุดมปิง เพลง หัวใจฮอมปอย

รองชนะเลิศ อันดับ 2 น.ส.พิมพ์ชนก ชมเชย เพลง ฮู้หน้าบ่ฮู้ใจ

  ผู้ชนะการประกวดได้รับทุนการศึกษา พร้อมเกียรติบัตร จากนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิตให้เกียรติเป็นผู้มอบรางวัลดังกล่าว เพลงลูกทุ่ง คือเพลงที่สะท้อนวิถีชีวิต สภาพสังคมอุดมคติและวัฒนธรรมไทย โดยมีท่วงทำนอง คำร้อง สำเนียง และลีลาการร้องการบรรเลงที่เป็นแบบแผน มีลักษณะเฉพาะซึ่งให้บรรยากาศ ความเป็นลูกทุ่ง ซึ่งในครั้งนี้ชมรมดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา (UP Band) ได้นำเสนอบทเพลงมากกว่า 30 เพลง พร้อมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินคำเมือง บัวบาน ม่วนขนาด ที่มาร่วมขับกล่อมบทเพลงลูกทุ่งสร้างความสนุกสนานให้กับผู้เข้าชมได้อย่างมาก


ภาพ :   ชมรมดนตรีลูกทุ่งมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2018 4:41:00 PM