คณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรม “เปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน”

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย รองศาสตราจารย์   พูนพงษ์ งามเกษม คณบดีคณะศิลปศาสตร์ ร่วมกิจกรรมเปลี่ยนแล้ว...มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกันรณรงค์ใช้ถุงผ้า แก้วส่วนตัว ลดขยะพลาสติก รักษาสิ่งแวดล้อมและลดภาวะโลกร้อน ณ คณะศิลปศาสตร์ และ อาคารเรียนรวม CE มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรมประกอบด้วยการรณรงค์ลดการใช้ถุงพลาสติกและเปลี่ยนมาใช้ถุงผ้าแทน การรับบริจาคถุงผ้าที่เหลือใช้เพื่อนำไปแจกจ่าย และกิจกรรมปลุกจิตสำนึกการรักษาสิ่งแวดล้อม

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
6
กันยายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2018 11:30:42 AM