ค้นจนเจอ การประกวด UP Ambassador ตัวแทนนิสิตประจำปีการศึกษา 2561

เสร็จสิ้นไปแล้วสำหรับการประกวด UP Ambassador เพื่อค้นหาตัวแทนนิสิตในการทำกิจกรรมประจำปีการศึกษา 2561 ในหัวข้อ UP The series ที่นี่มีเรา โดยการคัดเลือกได้เกิดตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2561 พร้อมลงพื้นที่ทำกิจกรรม ณ บ้านบัว หมู่บ้านต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงและหมู่บ้านข้าวอินทรีย์จังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้ลงพื้นที่ร่วมพัฒนา และเข้าใจในปณิธานของมหาวิทยาลัยคือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของชุมในวันที่ 2 กันยายน 2561 และเมื่อวันเสาร์ที่ 8 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ณ อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการจัดการประกวดในรอบตัดสิน ซึ่งผลการตัดสินมีดังนี้

 รางวัลชนะเลิศการประกวดดาว มหาวิทยาลัยพะเยา คือ นางสาวปิ่นทอง น้อยหมอ คณะพยาบาลศาสตร์

รางวัลชนะเลิศการประกวดเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา คือ นายประกฤษฎิ์ บัวย้อย วิทยาลัยการศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1 นางสาวปรียาภัทร ตรีจักร วิทยาลัยการศึกษา

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 1 นายพิชาภพ พูนเกษียร คณะแพทยศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดดาว มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 2 นางสาวสาธิตา สรงประภา คณะสหเวชศาสตร์

รางวัลรองชนะเลิศการประกวดเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา อันดับที่ 2 นายกฤตธวัฒน์ ศิริพัฒน์ พงศ์พร คณะศิลปศาสตร์


ภาพ :   องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา   
ข้อมูล/ข่าว :    รัตนพงษ์ ธำรงทอง   
เพิ่มข่าวโดย :   rattanapong.tu@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/11/2018 1:38:36 PM