สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม “BEYOND Tomorrow” กับมูลนิธิสิกขาเอเชีย ณ อาคารเรียนรวม CE 12205

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 กันยายน 2561 สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับมูลนิธิสิกขาเอเชีย จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้และวัฒนธรรม “BEYOND Tomorrow Summer Program in Asia” ณ อาคารเรียนรวม CE 12205 โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นนักศึกษาชาวญี่ปุ่นจากมูลนิธิ และ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จากสาขาวิชาภาษาญี่ปุ่น มีกิจกรรมแนะนำตัว แนะนำมหาวิทยาลัย วัตถุประสงค์และรายละเอียดของโครงการและภาพกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวัฒนธรรม การศึกษาและการเมือง กิจกรรมสนุกๆ กระชับความสัมพันธ์ และรับประทานอาหารร่วมกัน

 

ภาพ : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
ข้อมูล/ข่าว : นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง 
เว็บไซต์คณะศิลปศาสตร์ : http://www.libarts.up.ac.th/v2/ 
Facebook page : https://www.facebook.com/photolibarts/ 
3 กันยายน 2561


ภาพ :   นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
ข้อมูล/ข่าว :    นายเขตฐพัฒน์ เพียรจริง   
เพิ่มข่าวโดย :   khettaphat.ph@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/10/2018 2:45:45 PM