มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one กว่า 3,260 คน โดยจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

มหาวิทยาลัยพะเยา ให้การต้อนรับคณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one กว่า 3,260 คน โดยจังหวัดพะเยา เป็นเจ้าภาพจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน

วันนี้ (วันที่ 7 กันยายน 2561) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปราณี อยู่ศิริ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมต้อนรับ คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one กว่า 3,260 คน โดย นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มอบหมายให้ ว่าที่ร้อยตรี ณรงค์ โรจนโสธร รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดพะเยา ได้มีการจัดเลี้ยงอาหารกลางวัน พร้อมทั้งกล่าวต้อนรับและขอบคุณ คณะผู้ร่วมงานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one ของจังหวัดเชียงราย จำนวน 3,260 คน ที่กำลังเดินทางกลับ จ.เชียงราย หลังจากคณะฯได้เดินทางเข้าร่วม งานรวมใจเป็นหนึ่งเดียว United as one เมื่อวานที่ผ่านมา( 6 ก.ย.) ณ พระลานพระราชวังดุสิต กทม. ทั้งนี้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้บริการตรวจสุขภาพ วัดความดันฟรีให้กับคณะที่เข้าร่วมงานอีกด้วย ณ อาคารหอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา


ภาพ :   ปราการ บุญมาวงศ์   
ข้อมูล/ข่าว :    ชัชชญา ถูกจิตร   
เพิ่มข่าวโดย :   suttikran.kh@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 4:16:47 PM