ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)

เมื่อวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2561 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี พร้อมด้วย รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ คณบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ คณาจารย์ และบุคลากร ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) นำโดย Mr.Chih-Feng Chen, Chairperson of Department of Animal Science, National Chung Hsing University (NCHU) พร้อมตัวแทนจาก National Taiwan Ocean University, Tunghai University, National Chiayi University และ National Cheng Kung University เพื่อเข้าพบปะ แนะนำสถาบัน และหารือถึงความร่วมมือทางวิชาการ ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี

 

ภาพ :   พีระชาติ อุปแก้ว   
ข้อมูล/ข่าว :    พีระชาติ อูปแก้ว   
เพิ่มข่าวโดย :   peerachat.au@up.ac.th   วันที่/เวลา :9/7/2018 11:00:48 AM